POLÍTICA DE PRIVADESA


1. Introducció

La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. Estem plenament compromesos amb el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent, sent aquest compliment un objectiu prioritari per a la nostra empresa.

L'objectiu d'aquesta política és explicar-li com tractarem les dades personals que vostè ens faciliti a través dels diferents formularis del nostre lloc web. Les seves dades personals seran tractades per la nostra empresa de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit o hagi estat informat, com s'explica a continuació.

2. Finalitats dels tractaments

El responsable del tractament de les seves dades personals és la nostra empresa: THE YELLOW ENERGY, SL UNIPERSONAL (d'ara endavant ESFERA LUZ) amb NIF B66027731 i domicili en C/ Consell de Cent, 42 - 08014 Barcelona. La nostra empresa recapta les seves dades personals per poder gestionar les seves consultes i sol·licituds, així com oferir-li els serveis i productes en els quals vostè pugui estar interessat. En concret tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

Qualsevol altra finalitat li serà comunicada abans de procedir al tractament de les seves dades.

En algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per donar compliment a obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

3. Enviament de comunicacions comercials

En el cas que ens hagi donat el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials.

A qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en cadascuna de les comunicacions, fent clic a l'enllaç que inclourem amb aquesta finalitat, o ben comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment en les adreces de contacte que apareixen en aquesta política.

Les seves dades no seran venudes, llogades ni posades a la disposició de tercers. En determinats casos es donarà accés a determinats proveïdors de serveis els qui realitzen determinades activitats per a la companyia, com l'enviament de les circulars, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

4. Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert a cada apartat de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, tret que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a la disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicable i per fer front a reclamacions. En tal cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment de la qual seran eliminades.

5. Exercici de drets

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de la nostra empresa la legislació vigent li atorga els següents drets.

Podrà exercir aquests drets dirigint-se al nostra empresa a través d'algun dels següents mitjans i acompanyant còpia del seu DNI o document equivalent:

En el cas que tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.

Vostè també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent a Espanya en matèria de protecció de dades.

6. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per la nostra empresa a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. La nostra empresa ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

7. Xarxes socials

Vostè podrà unir-se als grups que la nostra empresa té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan de l'empresa o membre d'algun d'aquests grups, haurà d'acceptar les condicions d'ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent.

8. Transferències Internacionals

En algunes ocasions, pot ser que les dades personals es tractin fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). En aquestes situacions la nostra empresa aplicarà totes les mesures i controls per garantir i protegir el tractament de les seves dades personals. Les principals mesures que adopta la nostra empresa quan es realitza una transferència internacional de dades personals són la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, normes corporatives, vinculants i certificacions o codis de conducta aprovats per la Comissió Europea.