PROTECCIÓ DE DADES I MESURES DE SEGURETAT

Protecció de dades

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) s'informa als Usuaris que per accedir a determinats serveis, s'han de facilitar certes dades de caràcter personal mitjançant l'emplenament de determinats formularis, havent d'incorporar les dades que facilitin a un fitxer automatitzat titularitat de The Yellow Energy, SL (d'ara endavent Esfera luz) amb domicili a C/ Consell de Cent, 42, 08014 Barcelona, amb la finalitat de donar curs a qualsevol sol·licituds dutes a terme per l'Usuari i remetre-li informació que pugui resultar del seu interès atenent la petició formulada.
L'usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a posar en disposició d'Esfera luz qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Al donar-se d'alta com a usuari i registrar-se, l'Usuari consenteix que aquestes dades siguin tractades de forma automatitzada o manual.

L'usuari es compromet a informar Esfera luz de qualsevol modificació de les seves dades personals amb la finalitat de mantenir degudament actualitzat el fitxer automatitzat que conté les seves dades.

En compliment amb el que disposa la LOPD, en el supòsit que en la sol·licitud s'haguessin d'incloure dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de la que l'efectua, l'Usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar aquests subjectes de l'existència d'aquesta clàusula i obtenir el seu consentiment.

L'usuari, queda així mateix facultat per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la LOPD, dirigint la seva petició per escrit a Esfera luz, Departament d'Atenció al Client, al domicili C/ Consell de Cent, 42, 08014 Barcelona, o mitjançant l'enviament de correu electrònic a esfera@esferaluz.es indicant les dades relatives al seu contracte i les seves dades identificatives, domicili i aportant document vàlid que acrediti la seva identitat.

És voluntat d'Esfera luz remetre als seus Usuaris comunicacions comercials de forma electrònica, segons el que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI) , mitjançant l'acceptació d'aquest avís legal, l'Usuari autoritza de forma expressa l'enviament d'informació publicitària per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica. En cas de no voler rebre informació comercial de promocions d'Esfera luz, l'Usuari podrà indicar-ho en l'adreça indicada en el paràgraf anterior en el termini de trenta dies, així com revocar la seva decisió en qualsevol moment.

L'usuari també consenteix que Esfera luz faciliti les seves dades a qualsevol de les empreses del grup com tal de poder facilitar-li els productes i serveis oferts pel grup o aquells que puguin anar incorporant relacionats amb el subministrament i consum energia elèctrica, o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic. En cas que l'Usuari no desitgés que les seves dades siguin comunicades a empreses del Grup, el seu desig pot ser comunicat a l'adreça establerta en els paràgrafs anteriors.

Esfera luz garanteix que les dades de caràcter personal de tots i cadascun dels Usuaris als quals tingui accés es tractaran de forma confidencial. Així mateix, el servidor on s'emmagatzemen i tracten les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, el tractament o accés no autoritzat de les dades. Esfera luz garanteix haver adoptat totes les mesures disponibles al seu abast de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Amb independència de l'anterior, Esfera luz podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal quan sigui requerida segons estableixen les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.

Mesures de Seguretat

L'accés a les pàgines transaccionals a través de les quals els usuaris contracten els serveis i productes de Esfera luz es porta a terme en un entorn segur, havent-se adoptat per Esfera luz totes les mesures necessàries per mantenir aquesta seguretat. Cal, que els Usuaris tinguin en compte que les mesures a internet, a causa del seu caràcter global, són inexpugnables.

Dades Identificatives de l'empresa: